Stikkord: teofani

  • Første bud: Du skal ikke ha andre guder.

    Hva er det? Svar: Vi skal frykte, elske og stole på Gud over alle ting. (Luthers lille katekisme) Vi begynner programmet med Troen språk, der vi snakker om ordene Luthersk […]