Episoder

 • Fri nattverd – fri fra hva?

  Vi samtaler om begrepet fri nattverd og flere problemstillinger rundt nattverdsfeiringen. Hva kan vi fri oss fra uten å miste den sikre trøsten i nattverdens sakrament? Hvordan bør vi stille […]

 • Det allmenne prestedømme

  Vi bruker en hel episode på å snakke om det allmenne prestedømme: Bibelversene, historien, misforståelser og om det allmenne prestedømme kan erstatte soknepresten. Illustrasjon: Ben White på Unsplash http://traffic.libsyn.com/tavarepatroen/LB10-DetAllmennePrestedomme.mp3Podcast: Play in new window […]

 • Tredje bud: Hviledagen

  Etter at vi har snakket om det tredje bud tar vi for oss ordene Sanctus og Nådemiddel i programposten troens språk. Programmet ble spilt inn høsten 2019. http://traffic.libsyn.com/tavarepatroen/LB08-Tredje-bud-om-hviledagen.mp3Podcast: Play in […]

 • Coronavirus, Presteembete og Trosreise

  Etter en lang pause er vi tilbake med Luther bros. Vi snakker litt om dagens situsjon med coronavirus, om bakgrunnen for den lange pausen, trosreise og om presteembetet. http://traffic.libsyn.com/tavarepatroen/LB08-Corona.mp3Podcast: Play […]

 • Andre bud: Om Guds navn

  I denne episoden sier vi litt om katekismen på norsk, litt historie og litt om de mange ulike oversettelsen. Deretter snakker vi om det andre budet: Du skal ikke misbruke […]

 • Første bud: Du skal ikke ha andre guder.

  Hva er det? Svar: Vi skal frykte, elske og stole på Gud over alle ting. (Luthers lille katekisme) Vi begynner programmet med Troen språk, der vi snakker om ordene Luthersk […]

 • Jarle Blindheim og Lutherske fordypningsdager

  Vi samtaler med Jarle Blindheim fra Lutherske fordypningsdager om hans reise til klassisk luthersk kristendom. Deretter hører vi litt om konferansen Lutherske fordypningsdager, som holdes i slutten av august hvert […]

 • Livet i kallet

  I første del av programmet tar vi en titt innom den lutherske kallslæren. Hva vil det si å leve i Guds kall, og hva vil det kristne liv si i […]

 • Et svar til Jørn Strand om falske profeter

  I første del av dette programmet gir vi et svar på Jørn Strand sin nylige tale om falske profeter, som ble sendt på TV Visjon Norge. Selve talen kan du […]

 • Helligdager

  Vi snakker om de kristne helligdagene som vi feirer i Norge, og hvordan vi har fått dem. I troens språk ser vi på ordene Messias og Kirketukt. http://traffic.libsyn.com/tavarepatroen/LB02-Helligdager.mp3Podcast: Play in […]