Måned: september 2021

  • Er det kristen plikt å stemme ved valget?

    Vi snakker om temaer som berører stortingsvalget, på et mer prinsipielt plan. Vi kommer inn på spørsmål som hva et menneske er og de sfærene vi beveger oss i: Hjemme, […]