Måned: oktober 2020

  • Å bryte fellesskap

    Merk: Denne episoden er tatt opp 17. september 2020, én måned før kirkemøtet og biskopenes vedtak. Med bakgrunn i høstens debatt om mannlige prester som avstår fra å tjene til […]