Stikkord: adiaforon

  • Andre bud: Om Guds navn

    I denne episoden sier vi litt om katekismen på norsk, litt historie og litt om de mange ulike oversettelsen. Deretter snakker vi om det andre budet: Du skal ikke misbruke […]